Transports

Assessorament i gestió de tràmits amb l’Agencia de Residus, Consorci del Besos, plantes de tractament i eliminació de residus, …

Transport de residus

  • Transport de residus i de matèries perilloses (ADR)
  • Gestió amb tractadors autoritzats

Aigua potable

  • Transport d’aigua potable
  • Piscines, dipòsits particulars i municipals, …
transport3
transport2
transport1