Neteges industrials

Neteges industrials

  • Canonades i clavegueram (manteniment preventius i desembussos)
  • Neteja de depuradores residuals, dipòsits, ..
  • Neteja amb alta pressió de carrers, parkings, façanes, teulades, …
  • Transvasaments

neteges3

neteges2

neteges1