Serveis

Emtrane SL ofereix el seu ventall de serveis a empreses del sector públic i privat, particulars, administracions de finques, comunitat de veïns i propietaris, asseguradores, …
Àrees d’influència: Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Bages, Alt Penedes, Anoia, Garraf, Osona, La Selva, Girones, Baix Empordà, …

Inspecció prèvia dels serveis a realitzar (gratuït)

Realització de pressupostos per tots els serveis i contractes anuals de manteniment

Servei 24h d’urgències incloent festius

Transports

transports

Desenbossaments

dessembossaments

Neteges industrials

neteges